------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kdy je potřeba revizní zpráva?

Vaše SVJ nebo BD potřebuje periodickou provozní revizi celeho domu (1x za 3 roky) nebo roční kontrolu (každoročně vyjma roku revize). Rekonstruovali jste plynovod ve Vašem bytě. Nebyli jste doma při revizi plynu ve Vašem domě a Vaše SVJ, BD ji po vás požaduje. Potřebujete revizní zprávu pro pojišťovnu nebo plynárenský podnik při změně plynových spotřebičů. Plynárenský podnik Vám odpojil plynoměr.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kontroly plynových zařízení...

  • musí být periodicky prováděna jedenkrát za rok, vyjma roku, kdy je prováděna provozní revize (nařízení vlády č. 191/2022 Sb., ČSN 38 6405)
  • obvykle se provádí kontrola plynového zařízení společných prostor (HUP, uzávěry ležatého a stoupacího vedení...)

Přehled prováděných úkonů:

  • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti hlavního uzávěru plynu
  • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti uzávěrů větví stoupacích vedení
  • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti regulátorů, plynoměrů
  • vizuální kontrola umístění a stavu plynovodu společných prostor
  • kontrola těsnosti všech rozebíratelných spojůKontakt:


RNDr. Jan Komín (Praha a okolí)

Štichova 644/32

Praha 4 - Háje, 149 00

telefon: +420 776 640 363

- - - - - - - -

Tomáš Komín (Praha a okolí)

Ke škole 1398/1

Praha 4, 149 00

telefon: +420 776 833 722

- - - - - - - -

Ing. Jan Komín (Jihočeský kraj)

Dvořákova 458

Blatná, 388 01

telefon: +420 607 235 258

- - - - - - - -

e-mail: hkomin@seznam.cz, info@revizeplynu.eu

 
TRUSTIA