------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kdy je potřeba revizní zpráva?

Rekonstruovali jste plynovod ve Vašem bytě. Nebyli jste doma při revizi plynu ve Vašem domě a Vaše SVJ, BD ji po vás požaduje. Plynárenský podnik Vám odpojil plynoměr. Pokud potřebujete provést revizi plynu pro tyto účely, kontaktujte nás. Cena revize pro oblast Prahy je 600Kč až 1000Kč podle vzdálenosti a počtu spotřebičů.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Provozní revize plynových zařízení...

 • musí být periodicky prováděna jedenkrát za tři roky (dle vyhlášky 85/1978)
 • kontrola těsnosti je prováděna detektorem plynu MRU 300 HC či GI - 03 M
 • kontrola přítomnosti oxidu uhelnatého je prováděna detektorem GCO 100

Přehled prováděných úkonů:

 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti hlavního uzávěru plynu
 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti uzávěrů větví stoupacích vedení
 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti regulátorů, plynoměrů
 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti uzávěrů plynových spotřebičů
 • kontrola umístění jednotlivých spotřebičů z hlediska dostatečného prostoru a větrání
 • celková vizuální kontrola umístění a stavu domovního plynovodu
 • kontrola těsnosti všech rozebíratelných spojů
 • kontrola přítomnosti oxidu uhelnatého
 • v případě spotřebičů B (karmy a kotle) (vyjma kotlů v provedení turbo a kondenzačních) kompletní analýza spalin (oxid uhelnatý ve spalinách, oxid uhelnatý v okolí, tah komína a teplota spalin)

Revize provádíme těmito detektory:

analyzátor spalin Wöhler A 400 Pro, detektor plynu MRU 300HC, detektor oxidu uhelnatého Greisinger GCO 100, digitální manometr MRU DM9200.


Kontakt:


RNDr. Jan Komín (pro Prahu a okolí)

Štichova 644/32

Praha 4 - Háje, 149 00

telefon: +420 776 640 363

- - - - - - - -

Tomáš Komín (Praha a okolí)

Ke škole 1398/1

Praha 4, 149 00

telefon: +420 776 833 722

- - - - - - - -

Ing. Jan Komín (pro Jihočeský kraj)

Dvořákova 458

Blatná, 388 01

telefon: +420 607 235 258

- - - - - - - -

Ondřej Janoušek (pro rychlé připojení plynoměru)

K. H. Máchy 502

Týnec nad Sázavou, 257 41

telefon: +420 735 070 135

- - - - - - - -

e-mail: hkomin@seznam.cz, info@revizeplynu.eu

 
TRUSTIA