------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kdy je potřeba revizní zpráva?

Vaše SVJ nebo BD potřebuje periodickou provozní revizi celeho domu (1x za 3 roky) nebo roční kontrolu (každoročně vyjma roku revize). Rekonstruovali jste plynovod ve Vašem bytě. Nebyli jste doma při revizi plynu ve Vašem domě a Vaše SVJ, BD ji po vás požaduje. Potřebujete revizní zprávu pro pojišťovnu nebo plynárenský podnik při změně plynových spotřebičů. Plynárenský podnik Vám odpojil plynoměr.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Přehled prováděných úkonů:

  • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti hlavního uzávěru plynu
  • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti uzávěrů větví stoupacích vedení
  • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti regulátorů, plynoměrů
  • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti uzávěrů plynových spotřebičů
  • kontrola umístění jednotlivých spotřebičů z hlediska dostatečného prostoru a větrání
  • celková vizuální kontrola umístění a stavu domovního plynovodu
  • kontrola těsnosti všech rozebíratelných spojů
  • kontrola přítomnosti oxidu uhelnatého
  • v případě spotřebičů B (karmy a kotle) (vyjma kotlů v provedení turbo a kondenzačních) kompletní analýza spalin (oxid uhelnatý ve spalinách, oxid uhelnatý v okolí, tah komína a teplota spalin)

Revize provádíme těmito detektory:

analyzátor spalin Wöhler A 400 Pro, analyzátor spalin Testo 310, detektor plynu MRU 300HC, detektor plynu KIMO FG110, detektor plynu GI-03M, detektor oxidu uhelnatého Greisinger GCO 100, digitální manometr MRU DM9200.
Kontakt:


RNDr. Jan Komín (pro Prahu a okolí)

Štichova 644/32

Praha 4 - Háje, 149 00

telefon: +420 776 640 363

- - - - - - - -

Tomáš Komín (Praha a okolí)

Ke škole 1398/1

Praha 4, 149 00

telefon: +420 776 833 722

- - - - - - - -

Ing. Jan Komín (pro Jihočeský kraj)

Dvořákova 458

Blatná, 388 01

telefon: +420 607 235 258

- - - - - - - -

e-mail: hkomin@seznam.cz, info@revizeplynu.eu

 
TRUSTIA