------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Důležité normy, zákony, vyhlášky a technická pravidla a doporučení (TPG, TDG) týkající se domovních plynovodů...


Zákony a vyhlášky...

 • nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
 • 251/2005 Sb - o inspekci práce
 • 174/1968 Sb. - o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
 • 22/1997 Sb. - o technických požadavcích na výrobky
 • Zákony a vyhlášky ke stažení...

Normy...

 • ČSN EN 1775 - Plynovody v budovách < 5 bar
 • ČSN 38 6405 - Plynová zařízení. Zásady provozu
 • ČSN 73 4201 - Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

TPG a TDG...

 • TPG 704 01 - Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách
 • TPG 700 01 - Použití měděných materiálů pro rozvod plynu
 • TPG 702 04 - Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně
 • TPG 702 01 - Plynovody a přípojky z polyethylenu
 • TPG 704 03 - Domovní plynovody z vícevrstvých trubek. Navrhování a stavba
 • TPG 934 01 - Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz
 • Všechny platné TPG a TDG...
Kontakt:


RNDr. Jan Komín (pro Prahu a okolí)

Štichova 644/32

Praha 4 - Háje, 149 00

telefon: +420 776 640 363

- - - - - - - -

Tomáš Komín (Praha a okolí)

Ke škole 1398/1

Praha 4, 149 00

telefon: +420 776 833 722

- - - - - - - -

Ing. Jan Komín (Jihočeský kraj)

Dvořákova 458

Blatná, 388 01

telefon: +420 607 235 258

- - - - - - - -

e-mail: hkomin@seznam.cz, info@revizeplynu.eu